FA |  EN

ارزش ها

ایمان به خداوند

ایمان و باور قلبی به ارزش های معنوی یک اصل در آگسی و زیبا آفرین است.

چرا که معتقدیم ایمان تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی است. ما در هر لحظه و در هر مکان، چه در زندگی شخصی و چه در تصمیمات حرفه ایی به ارزش های دینی پایبندیم.

اصالت و صداقت

دارایی آگسی و زیباآفرین بیش از آنکه مادی باشد معنوی است. 

ما هر آنچه که داریم را مدیون اعتباری هستیم که در سالیان طولانی به دست آورده ایم. حفظ تعهد و حفظ ارزش های بنیادی در روابط کاری و حرفه ای اولویت اصلی آگسی و زیبا آفرین است.

شراکت پایدار

تجارت آگسی و زیبا آفرین بر پایه روابط قوی و مستحکم بنا شده است این همکاری ها برای آگسی و زیبا آفرین ارزشمند هستند چرا که در پی فداکاری ها، شکیبایی و ایجاد چشم انداز های مشترک مانند نتیجه گرایی،مشتری مداری، اشتغال آفرینی، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر و همچنین توسعه همکاری های تجاری پدید آمده اند. 

از باور ما فداکاری و داشتن حسن نیت در ارتباط با شرکا و همکارانمان از جایگاه بالایی برخوردار است.

همکاران آگسی و زیبا آفرین

افرادی که در آگسی و زیبا آفرین مشغول به کار می باشند، از باارزش ترین منابع این مجموعه هستند. در این راستا ما بر اصول همکاری متقابل و جذب استعدادها متمرکز هستیم.در این مجموعه توسعه و مشارکت همکاران و انجام کار گروهی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد یک اصل می باشد. اعتماد و توانمندسازی اعضای آگسی و زیبا آفرین از طرفی به کیفیت خدمات ما می افزاید و از طرف دیگر فرصت های بیشماری را برای پیشرفت پیش روی کارمندان می گذارد.